A játék időtartama

A játék 2014.07.01-10.31. között tart. Az aktuális játék nyertesének sorsolása és eredményhirdetése 2014.12.01. 20:00 óra. A sorsolás a motoros túrára történő jelentkezés során automatikusan kapott sorszám alapján történik.

A játék szervezője

A játék szervezője a MotoAvantura Motoros Túrák üzemeltetője (cím: 24413 Palics, Marka Oreskovica 17a, Szerbia), továbbiakban Szervező.

Nyeremény

A játékban a Szervező egy 4 napos motoros túra utalványt sorsol ki 2 személy (motoros és utas) részére. Az utalvány nem ruházható át és készpénzre nem váltható, nem cserélhető.

Az utalvány felhasználható bármely a Szervező által 2015. évben megrendezésre kerülő 4 napos motoros túrán.

Ezenkívül beváltható 4 naposnál rövidebb motoros túrára is 2 (motoros+utas) vagy 1 (motoros) személy részére.

Ebben az esetben az utalványt 100% -ban felhasználtnak tekintjük. A nyeremény beszámítható 4 napnál hoszabb időtartamú motoros túrára is. Ebben az esetben utalvány beszámítási értéke 300 euró.

A MotoAvantura a nyertes számára, az aktuális motoros túra leírásában található szolgáltatást biztosítja. A nyeremény előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a játék időtartama alatt részt kell venni egy a Szervező által lebonyolított motoros túrán.

A nyertes kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a motoros túrára történő jelentkezés során megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező az email-en nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék elvész.
A nyeremény felhasználásának időpontját telefonos egyeztetés előzi meg.

A nyeremény másra nemruházható át.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon személyek (motorosok) vesznek részt akik jelentkeztek és részt is vettek egy a Szervező által megrendezett motoros túrán a játék idptratama alatt. Motoros túra reszvétel lemondása esetén a személy (motoros) a nyereményjátéktól is elesik.

A nyereményjátékba egy személy (motoros) az esély növelhető, amennyiben a játék időtartama alatt több motoros túrán vesz részt egy személy (motoros).

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.