NEW SITE IS LAUNCHING!

Our website is uploading and testing now. We need some more days until publishing. If You are interested in our motorcycle tours, please visit us later, or on our Facebook page.

Motorosszán túrára jelentkezettek listája

Kornél (Utassal);Kismackó (Egyedül);Szabolcs (Utassal);Antonió (Egyedül);

×
Motorosszán részleges CASCO biztosítás
×

Az űrlap kitöltésével és elküldésével kérhetsz tőlünk visszahívást, mely alapesetben 72 órán belül megtörténik.


Országhívószámmal együtt. Pl. +3-- --- ----
×

Amennyiben kérdésed lenne a túrával kapcsolatban, úgy nincs más dolgod mint kitölteni és elküldeni ezt az űrlapot részünkre. Megpróbálunk minél előbb választ adni kérdésedre.


×

HÍRLEVÉL FELÍRATKOZÁS

[newsletter_signup_form id=0]

×

Utazási és részvételi feltételek

 

Az alábbiakban olvasható a MotoAvantura túráinn történő irányelveket és részvételi feltételek:

Jelentkezés a túrára:

– A meghirdetett túrára elektronikus úton a www.motoavantura.com internetes oldalon, az adott túra jelentkezési űrlapjának kitöltésével lehet. E-mailben, telefonon csak érdeklődni lehet, az ott leadott jelentkezés nem számít, figyelmen kívül hagyjuk.
– Jelentkezéskor mindig a valós és pontos adatokat kell megadnia a jelentkezőnek, ez vonatkozik az utasra is amennyiben hoz magával.

A túrán való részvétel:

– A túrán kipihenten, egészségesen (betegségtől, sérülésektől mentesen) kell részt venni.
– A találkozási pontra pontosan kell megérkezni, amennyiben ez nem benzinkút akkor lehetőleg teletankolt motorral. A megbeszélt időpont az indulásra vonatkozik, ezért ha tankolni kell, vagy egyéb személyes szükségleteket kielégíteni (étkezés, WC) akkor ezt a megbeszélt indulási idő elé kell betervezni.
– A motor mellyel részt kíván venni mindég kifogástalan állapotban kell hogy legyen – gumik, lánc, lámpák, rendszám, stb.
– A résztvevő megfelelően van felöltözve egy motoros túrához – TELJES MOTOROS FELSZERELÉS! Pólóban, rövid nadrágban, papucsban, félmeztelenül nem lehet részt venni a túrán!
– A résztvevő rendelkezik a utazáshoz szükséges érvényes okmányokkal – útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély, forgalmi engedély, KGFB biztosítás, zöld kártya (csak eredeti zöldkártya a JÓ! E-mailben kapott és onnan kinyomtatott nem elfogadott!)
– A résztvevő saját felelőségére köt utas és baleset biztosítást

A túra részvételi díj megfizetése:

– A jelentkező részére írásban visszaigazolt jelentkezés után, írásos instrukciókat kap e-mailben a részvételi díj befizetéséről oly módon ahogyan azt a jelentkezési lapon megjelölte!
– A jelentkező a részvételi díj teljes összegét köteles min. 2 héttel a túra megkezdése előtt befizetni.
– Amennyiben a túra szervező úgy rendelkezik egyes túrák esetében a részvételi díját egy megadott határidőig kell befizetni.

Lemondási feltételek

– Amennyiben úgy alakulna, hogy valamilyen okból a jelentkező mégsem tudna részt venni a motorostúrán, és az jelzi nekünk a jelentkezési határidő lejárta előtt, ebben az esetben nem kerül felszámításra lemondási díj.

– A túra lemondási díjai amennyiben a jelentkező a jelentkezési határidő után mondja le a részvételt:

– A fizetendő költségtérítést ill. a túra lemondási díjat a túravezető jogosult levonni a jelentkezőnek visszajáró részvételi díj összegéből.

– A jelentkező köteles írásban lemondani a részvételi szándékát

A túraszervező lemondási feltételei

– Amennyiben indulás előtt 10 nappal nincs meg a túraszervező által megadott min. létszám az adott túrára, akkor jogában áll lemondani a túra indulását és visszatéríteni a már befizetett részvételi díj teljes összegét
– Amennyiben olyan időjárási körülmények lépnek fel a túraútvonalán melyek bármilyen okból veszélyeztetik a túra biztonságos lefolyását, a túraszervező lemondhatja az utat, ebben az esetben egy másik időpontot kell megadnia a túra megrendezésére.

 Túraszervező

– A túraszervező felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások (szállás, programok stb..) teljesítéséért
– Az túraszervező kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az utastól általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a jelentkező által harmadik személynek okozott kárért a jelentkező közvetlenül tartozik felelősséggel.
– A túraszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű fölcserélésére rendkívüli esetekben.
– A túraszervező fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására
– A túraszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében fölmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
– A túraszervező felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a jelentkező magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következettbe. A túraszervező az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani az utasnak.

Túravezető

– A jelentkezők kényeleme és a minden problémától mentes nyugodt motorozás érdekében a MotoAvantura által szervezett túrákon a túraszervező motoros túravezetőt biztosít, aki egyben az idegenvezető is. Az ő feladata összetartani a csoportot, információkkal szolgál a szálláshelyekről, a túra során érintett látnivalókról.
– Túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet.
– A túravezető fenntartja a jogot a résztvevő azonnali kizárására a túráról amennyiben a jelentkező nem tartja be a közlekedési szabályokat, vagy nem fogadja el a csoportos utazás szabályait!

A túra lefolyása:

– A túrát a túravezető vezeti, Ő megy elől! Megelőzni TILOS! Amennyiben valamilyen okból a résztvevő mégis előre szeretne menni (pl. fényképezni a csapatot, megállni a következő parkolónál – benzinkútnál, esetleg tud egy jobb útvonalat, stb.) előre be kell jelenteni az aktuális pihenő – megállónál. Az a résztvevő aki bejelentés nélkül megelőzi a túravezetőt és elhagyja a csoportot azonnal kizárásra kerül a túráról, és semmiféle anyagi követeléssel nem élhet a túraszervező irányába
– A motorok a mentirány szerinti sávon belül „Z” (zipzár) alakzatban kell hogy egymást kövessék, hogy erősebb fékezésnél a résztvevők ez előttük haladó mellé fussanak be, ne pedig az előttük haladóra fussanak rá! Úgy kell haladni hogy a mögöttünk haladód mindég látni lehessen a tükörben!
– A csapaton belüli sorendet a túravezető jelöli ki. Alapesetben a leggyengébb tudású vagy a leglassabb motorral rendelkező résztvevő. A csoportot a leggyorsabb, legrutinosabb motoros zárja. Menet közben a sorendet a túravezető megváltoztathatja, valamint az Ő engedélyével helyet lehet cserélni a konvojban!
– Csapaton belül csak abban az esetben szabad előzni, ha a részt vevő jelezni szeretne valamit az elől haladó túravezetőnek.
– A forgalomban haladva mindig és mindenkor a közlekedési jelzőtáblákkal jelölt szabályokat kell betartani, ez vonatkozik a sebességre, előzésre, megállásra, stb. A szabályok be nem tartásából származó hivatalos szerv által kiszabott birságért a résztvevő saját maga felel.
– A csoporton belül kötelező a biztonságos követési távolság betartása, nem biztonságos az előttünk haladó mögött vagy mellett közvetlenül haladni.
– Előzősénél kötelező használni az irányjelzőt és ügyelni kell arra hogy mindenki biztonságosan elférjen az előzési manőver alatt.
– Minden résztvevő a saját tempójában kell hogy motorozzon, amit ő biztonságosnak ítél meg! Ha erősnek érzi a túravezető által diktált tempót hangjelzéssel, vagy a pihenők alkalmával köteles jelezni. Azzal hogy az esetleges lassabb kanyarsebességét az egyenesekben akarja behozni, a saját testi épségét kockáztatja. Ez egy túra nem verseny, ezért a túrát e szelemben kell levezetni!
– A túravezető minden nap a napi táv előtt elmondja mikor és hol lesznek megállók – tankolás, étkezés, stb. Amennyiben a résztvevő meg szeretne sűrűbben állni, jeleznie kell a túravezetőnek!
– Tankolásnál mindig tankolnia kell miden résztvevőnek, ne forduljon az elő hogy valakinek elfogy az üzemanyaga mert azt hitte elég lesz az adott szakaszra!
– Megállásnál mindenkinek résztvevőnek úgy kell parkolnia, hogy a közlekedésben résztvevő más járműveket ne zavarjon.
– Indulásnál csak akkor szabad elindulni, ha már mindenki készen áll az indulásra.
– Minden kereszteződénél ahol nem egyértelmű a haladási irány a túravezető összevárja a csoportot.
– A résztvevő köteles mindig, minden körülmények között megfelelő motoros felszerelésben vezetni a motorját. Nem közlekedhet pólóban, félmeztelenül, rövidnadrágban. Amennyiben melege van gondoskodnia kell olyan motoros ruházatról mely megfelelő szelőzést kínál. Amennyiben nem a megfelelő öltözetben vág neki, vagy időközben levetkőzik a túravezető kizárhatja azonnali hatállyal a túrára, anélkül hogy a résztvevőnek bármilyen anyagi követelése lehetne a túrszervező irányába!

Baleset a túra lefolyása alkalmával

– A motoros túra során előfordul hogy a résztvevő önhibájából vagy ellenkezőleg az Ő hibájából balesetet szenved, ekkor a következőképpen kell eljárni a túrán résztvevő többi motorosnak:
1. csak az a motoros álljon meg a baleset helyszínén aki közvetlenül a pórul járt motoros mögött és a konvoj végén halad. Vészvillogó bekapcsolásával biztosítsák a helyszínt még a többi résztvevő az első biztonságos parkolóig folytatja az útját.
2. Fel kell mérni a balesett súlyosságát és amennyiben szükséges értesíteni kell a rendőrséget és a mentőket.
3. Enyhébb sérülés esetén, biztosítani kell hogy minél előbb lekerüljön a vezető és a motor a forgalmi sávról

Csomag- és motor szállítás

– A túraszervező igény esetén – felár ellenében – biztosít a csomagok szállítására alkalmas járművet amennyiben a csoport ezt kéri.
– Olyan motoros túráknál ahol a célállomás túl messze van és értelmetlen motoron kiutazni, oda a túraszervező biztosít motorszállítást, melyet olyan külső céggel old meg aki a motorkerékpárok szállítására specializálódott. A motorok szállítási díját a részvételi díj tartalmazza.

Jelentkező panaszai

– Kérjük, ha az út során bármilyen probléma vagy panasz merül fel a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, azonnal közöljétek a túravezetővel, vagy a helyi szolgáltató képviselőjével csak így tudjuk megoldani a problémát! A túraszervező utólagosan csak jegyzőkönyvben rögzített panaszokat tud megvizsgálni.
– Felfogásunk szerint minden panasz ajándék számunkra, hiszen csak így tudunk minél magasabb, a motorosok, az Ön igényeinek egyre jobban megfelelő szolgáltatást nyújtani!

Az időjárás

– Sajnos az időjárást még mi sem tudjuk befolyásolni (talán majd egyszer), ezért a túraszervező nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért a jelentkező ezért, semmilyen kártérítést nem követelhet. A túrák időpontjait úgy próbáljuk meghatározni, hogy kellemes, motorozáshoz megfelelő körülmények legyenek, és ha mégis rossz az idő túravezetőink rugalmasan tudják alakítani a programot, természetesen veletek, a csoporttal egyetértésben.

A MotoAvantura túráiról azonnali kizárásra kerül az a jelentkező aki nem tartja be a következő pontokat:

1. nem megfelelően felkészített motorral akar részt venni a túrán
2. nem a megfelelő motoros ruházatban motorozik a túra ideje alatt – póló, papucs, rövidnadrág, félmeztelen, stb.
3. nem a megfelelő módon vesz részt a forgalomban, állandóan áthágja a közlekedési szabályokat
4. nem tartja be a túravezető utasításait és veszélyezteti a többi résztvevő testi épségét
5. morálisan bomlasztja a túrán résztvevő csoportot, és emiatt panaszkodnak rá a résztvevők

A MotoAvantura túraszervező és vezető csapata nem vállal felelőséget a következőkért:
1. a résztvevő által okozott kárért más a túrán résztvevőnek vagy 3. személynek
2. hivatalos közeg által a résztvevőre kirótt bírságért – gyorshajtás, baleset, tilosban parkolás
3. lopásból eredő károkért
4. a túra során elveszített magántulajdonért
5. a nem megfelelő vagy lejárt okmányokból származó plusz költségekért
6. a motor meghibásodásából származó költségekért – motorszállítás, szerviz, stb.
7. a résztvevő tapasztalatlanságából eredő balesetek és sérülések

A fent leírtak kötelező érvényűek és kötelező jelleggel vonatkoznak minden egyes MotoAvantura túra résztvevőre, a be nem tartása következményekkel és azonnali kizárással jár!
A részvételi feltételek elfogadásával és a jelentkezési űrlap elküldésével kijelenti hogy a fent leírtakat tudomásul vette és a fent leírtak alapján jár el!

 

×
Motorok szállításával kapcsolatos információk!
×

Tetszik az általunk meghirdetett túra? De nem jó az időpont, vagy egyedül szeretsz nekivágni, esetleg a barátaiddal mennél más időpontban? Nem gond! Csak töltsd ki ezt az űrlapot és mi egyedi ajánlatot adunk.


Válaszd ki a túra kezdő dátumát
Válaszd ki a túra befejező dátumát
Add meg a túrán résztvevő személyek össz létszámát
×
Motorosszán túrára jelentkezettek listája

Refugee (Utassal);N SANYI 46 (Utassal);Joska (Utassal);józsibácsi (Utassal);Szogi (Utassal);Bata Imre (Utassal);Csecsebogyó (Utassal);Gábor (Utassal);arpi.sz (Utassal);Laci (Utassal);

×
Motorosszán túrára jelentkezettek listája

Kornél (Utassal);Antinió (Egyedül);Kismackó (Egyedül);

×
Motorbérlés előzetes ajánlatkérés
Ajánlatkérés bérelhető motorokra

Az űrlap kitöltésével előzetes ajánlatot tudsz kérni tőlünk bérmotorokra.

Email cím
Email cím megerősítés
Formátum pl. : +381.....
Válaszd ki azokat a motorokat melyekkel szívesen teljesítenél egy motoros túrát! Mi a választásod alapján adunk neked árajánlatot! Vedd figyelembe hogy a választott motorokat a szabad kapacitás függvényében tudjuk biztosítani!
Jelöld be mire lenne szükséged még a bérlése kívül!
Bármi olyan amit úgy érzel fontos lenne tudnunk az ajánlathoz!
Sending
×
Az Andalúzia Classic túrára jelentkezettek listája

Imre (BMW R1200GS;Egyedül);Unger Péter (HONDA CBF 1000;Egyedül);András (BMW s1000XR;Egyedül);Csaba (YAMAHA XV 1700 RS Warrior;Egyedül);Jani (BMW R 1200 GS;Utassal);O.Laci (TRIUMPH 800 XC;Egyedül);Timi (BMW F700GS;Egyedül);Krisz (BMW K12R;Egyedül);

×
A Fedezd fel Protugáliát túrára jelentkezettek listája

Balázs (BMW GS1200; Utassal);Eagelrider (BMW R 1200 RT; Utassal);Bandi (HONDA XL 1000; Egyedül);

×
Az Isztria legszebb viedékein túrára jelentkezettek listája

spz (DUCATI Monster 696; Egyedül);mosodas (HONDA Goldwing; Utassal);Szikvizes (KTM 950SM; Egyedül);paHi (DUCATI Hyperstada; Egyedül);

×
Az SZ-B-H Classic túrára jelentkezettek listája

rcsaba (YAMAHA FJR1300; Utassal);Roli (YAMAHA FJR 1300; Egyedül);ibiéskrisz (BMW K1300GT; Utassal);Zsolt és Jutka (HONDA CBF600SA; Utassal);

×
A Mini Balkán túrára jelentkezettek listája

mosodas (HONDA goldwing; Utassal);

×
A Kvarner Kaland túrára jelentkezettek listája

jozef (YAMAHA fz 1; Egyedül);Kata (HONDA CBF 600; Egyedül);josa (HONDA xl1000; Utassal);Panpista (HONDA Vfr1200x; Egyedül);Petya (SUZUKI Gsr 600; Egyedül);Attila (SUZUKI v-strom; Utassal);

×
A Montenegró Classic túrára jelentkezettek listája

Attila (HONDA GL1800; Utassal);

×
A Szlovéniából Horvátországba túrára jelentkezettek listája

Pisti (HONDA NC700x; Egyedül);Laci (HONDA NC700X; Utassal);Szapi (BMW R 1150 GS Adv; Utassal);

×
Az Adria gyöngyszemei túrára jelentkezettek listája

Fecóka (SUZUKI GSF650 SA; Egyedül);Dénes (BMW BMW R1100S; Egyedül);Marci (SUZUKI GSX 650 F; Egyedül);Jimmy (YAMAHA FZ6S; Egyedül);Tutu (SUZUKI GSF650; Egyedül);Kori (SUZUKI SV-650s; Egyedül);GyulaGsxr (SUZUKI Gsx-r 750; Egyedül);

×
Az Korzika - Szardínia túrára jelentkezettek listája

Kapi (HONDA GL 1500; Kapi);Kokaia (BMW R1200GS Adv.; Kokaia);tibi (HONDA goldwing; tibi);

×
A Kalandok a Balkánon I. túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Kalandok a Júlia Alpokban túrára jelentkezettek listája

Robi (SUZUKI GSF 1200 S; Egyedül);

×
A Cseh sörök és Bajor erdő túrára jelentkezettek listája

Alex (BMW R 1200 RT; Egyedül);Babetko (HONDA Deauville; Egyedül);

×
A Bosznia gyöngyszemei túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Ausztria gyöngyszemei túrára jelentkezettek listája

josa (HONDA xl1000; Utassal);

×
A Fedezd fel Norvégiát túrára jelentkezettek listája

Pista (BMW Gs Adventure; Egyedül);Bordãs (HONDA CBF1000; Egyedül);

×
A Fedezd fel Szerbiát túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Dolomitok Rock 'N' Roll túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Romantikus út Bajorországban túrára jelentkezettek listája

Tamás (YAMAHA Tracer; Utassal);Olajbogyo (YAMAHA Tracer; Egyedül);Bandi (SUZUKI DL650; Egyedül);

×
A Kalandok a Balkánon II. túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Erdély legjava túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A nagy Alpesi körút túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Ausztria Classic túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Kalandok a Balkánon III. túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Hullámvasút a Pireneusokban túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Alpok Relax túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Kalandok a Svájci Alpokban túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Kalandok a Júlia Alpokban túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Fekete erdei kalandok túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Egy kör Tirolban túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Szlovéniából Horvátországba túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Adria gyöngyszemei túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Mini Balkán túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Napsütötte Toszkána túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
A Montenegró Classic túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az Amalfitól Szicíliáig túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×
Az SZ-M-H túrára jelentkezettek listája
A motoros túrára jelenleg még nincs jelentkező az oldalunkon!
×